1
CONTACT US
联系我们
对于johnboss品牌的咨询,请通过邮箱MKT@johnboss.com与我联系 相关负责人将在几个工作日内答复您
上海市闵行区吴中路1238号新盛商务大厦7层
7F, Xinsheng Business Building, No. 1238, Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai
中国官网
www.johnboss.com
官方客服
021-33508535
微信扫一扫
小红书扫一扫
京东扫一扫
天猫扫一扫
微博扫一扫
抖音扫一扫